http://www.akademiarelaksu.pl/gfx/upload/szkolenia/sesje_bio_title.png

 

Sesje indywidualne neuro/biofeedback pomagają budować odporność psychiczną uczestników. Biofeedback jest metodą „uczenia” ciała i umysłu jak uzyskiwać natychmiastowe skorygowanie postawy w kierunku tej bardziej pożądanej (np. większego relaksu). Uczestnik jest podłączony do czujników (np. badających fale EEG mózgu, lub też innych – czynność serca, napięcie mięśniowe, oporność skóry, etc.), zmiany są natychmiast rejestrowane przez urządzenie biofeedback i pokazywane na komputerze (dla terapeuty może to być np. wykres fal mózgowych, dla uczestnika na osobnym monitorze jest to zazwyczaj jakaś animacja, gra komputerowa w której w momencie kiedy uczestnik wykonuje niepożądane czynności (np. „wpada w większy stres”) obraz zmniejsza się, staje się bardziej niejasny, muzyka staje się zbyt cicha lub zbyt głośna, obiekty gry (np. samochód) zbaczają z drogi, etc. – Terapeuta ma możliwość dobrania gry/animacji do klienta, w wybranych aparaturach może tworzyć własne programy. Sednem sprawy jest to, że klient widzi natychmiast czy zrobił coś dobrze, czy źle (czy to co wykonał go relaksowało, czy stresowało), nie musi nawet wiedzieć co zrobił (na zasadzie „to co zrobiłeś przed ułamkiem sekundy było dobre – zrób to jeszcze raz).

Zazwyczaj później następuje uświadomienie co należy robić, aby bardziej się relaksować (np. głębiej oddychać),  ale kluczem nie jest owo uświadomienie, lecz trening w którym uczestnik aktywnie uczy się z sekundy na sekundę poprawnych reakcji. Terapia biofeedback okazała się niezwykle skuteczna przy leczeniu zaburzeń spowodowanych stresem, ADHD, depresji oraz w treningach sportowców. Sesje prowadzone w estetycznych gabinetach, w cyklach od kilku do kilkudziesięciu spotkań w zależności od potrzeb klientów.

 

Aby zapisać się na kurs prosimy o kontakt biuro@akademiarelaksu.pl

ue