Kto może stosować biofeedback?

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców (np. Adama Małysza), pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami.

Wskazania dla dorosłych:

- problemy z pamięcią i koncentracją,
- problemy z planowaniem i skupieniem,
- mała odporność na stres,
- padaczka,
- zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe,
- w terapii tików i zespołu touretta,
- w zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja),
- w terapii uzależnień (alkoholizm, narkomania, hazard),
- treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, kontrolerzy, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy). Uważa się, że większość z nas wykorzystuje możliwości mózgu tylko w 5%.Trening EEG Biofeedback zwiększa to wykorzystanie nawet do 25 - 30%.Wskazania dla dzieci:

- zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
- poprawa szybkości uczenia się,
- nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
- problemy szkolne,
- dysleksja, dysortografia,
- trema, reakcje stresowe, agresja,
- chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

ue