Jak długo trwa trening biofeedback?

 

Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istotności problemu. Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok. 10 - 20 spotkań), takie, które wymagają systematycznej pracy przez ok. 40 - 60 sesji (np. ADHD) i długoterminowe (np. epilepsja, afazja – aż 80 sesji). Spotkania odbywają się co najmniej 1 raz w tygodniu, a najlepiej 2 - 3 razy w tygodniu.

Rezultaty uzyskane w terapii pacjentów z wymienionymi wyżej problemami okazują się być bardzo dobre, opisane w pracach naukowych, literaturze z tej dziedziny wydawanej przez światowej sławy neuroterapeutów (np. M. Thompson, Eric Pepper i inni) Metoda ta pomimo formy jej zastosowania posiada wszelkie normy i certyfikaty.

ue